สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2560

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนธันวาคม 2560 เราเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และโบกมือลาปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป

ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ คณะผู้จัดทำจึงอยากนำเสนอ กิจกรรม และวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น โดยในแต่ละประเทศนั้นได้ให้ความสำคัญกับวันสิ้นปีเก่า และวันต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็น “วัฒนธรรม” ที่มีให้เห็นกันในทุกวันนี้

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment