โครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรมประจำปี 2560

S__55803928

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการส่งเสริมกีฬาสุขภาวะ และศิลปวัฒนธรรม ประจำปี 2560 และมีพิธีเปิดขึ้นในวันที่ 21 มีนาคม 2561 โดยมีอาจารย์ศุภมิตร บัวเสนาะ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในพิธี โดยในงานมีการแข่งขันประกวดการแสดงของนักศึกษาแต่ละหลักสูตร และมีผลการแข่งขันดังนี้

รางวัลชนะเลิศ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ ชื่อการแสดง “การละเล่นพื้นบ้านไทย”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 หลักสูตรภาษาไทย ชื่อการแสดง “รุ่งอรุณแห่งความสุข”
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ ชื่อการแสดง ” เล่าสู่กันฟัง”

และในวันที่ 23 มีนาคม 2561 มีการจัดแข่งขันกีฬาระหว่างนักศึกษาแต่ละหลักสูตร ผลการแข่งขันดังนี้

บาสเกตบอลชาย ชนะเลิศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ฟุตซอลชาย ชนะเลิศ หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ
วอลเลย์บอลชาย ชนะเลิศ หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ
แชร์บอลชาย ชนะเลิศ หลักสูตรภาษาอังกฤษ

วอลเลย์บอลหญิง ชนะเลิศ หลักสูตรภาษาไทย
แชร์บอลหญิง ชนะเลิศ หลักสูตรภาษาไทย

Blog Attachment

Leave us a Comment