กรุ่นร่ำน้ำอบไทย ดุสิตละไมลดา มหาสงกรานต์

IMG_0852

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และโรงเรียนกฎหมายและการเมือง จัดโครงการ “ กรุ่นร่ำน้ำอบไทย ดุสิตละไมลดา มหาสงกรานต์ ” โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตรจารย์พัชรี สวนแก้ว รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิต เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 1 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561

Blog Attachment

Leave us a Comment