Business English Camp 2018

B1FA304A-D4B1-46D8-AA03-A07B3DA40D3E

หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ดำเนินการจัดกิจกรรม Business English Camp 2018 ขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 21 เมษายน 2561 เวลา 8.15 – 16.30 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าอาคาร 2 โดยอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ อาจารย์กนกวรรณ กุลสุทธิ์ ประธานหลักสูตรฯและผู้รับผิดชอบโครงการ พร้อมทั้งคณาจารย์หลักสูตรภาษาอังกฤษธุรกิจ

 

Blog Attachment

Leave us a Comment