คณะมนุษย์ฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจา..

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร..

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่..

โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภา..

คณะมนุษย์ฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจา..

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมร่วมกับกลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดการประชุมเตรียมความพร..

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ กลุ่มบริษัท คิง เพาเวอร์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่..

โครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้จัดโครงการเสวนาเรื่อง เทคนิคการพัฒนาความสามารถการใช้ภา..