งาน Varieties of English และ เสวนาเรื่อง Philippine English(party popper)

(siren) สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ขอเชิญร่วมงาน Varieties of English และ เสวนาเรื่อง Philippine English(party popper)

กิจกรรมภายในงาน พบกับ-นิทรรศการรูปแบบ Minimal ทางด้านภาษาที่แสดงให้เห็นถึงความแตกต่าง และความหลากหลายในการใช้ภาษาอังกฤษในโลกปัจจุบัน-กิจกรรม Minitalk

ในหัวข้อ Philippine EnglishAj.Olivia Patricia Laurena(calendar)Date :23 Nov 2022Time:10:00 A.M.- 13:00 P.M.Location : In front of U-storeat Suan Dusit University