จิบกาแฟ แล “Go Pro…”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565
เวลา 09.30 – 11.30 น.

ช่องทางการอบรม
Online : เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom
**(จัดส่งลิงค์ และรหัสเข้าร่วมทางอีเมล)**
On-site : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5

รับวุฒิบัตรเพียง…200 บาท
ลงทะเบียน
https://forms.gle/qE8cb6zP4AaJV1Dv5

***โอนเงินเข้าร่วมเสวนา ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพ
เลขบัญชี 079-7-19288-7
ชื่อบัญชี นางวีณัฐ สกุลหอม
และ น.ส.นิศารัตน์ อิสระมโนรส
และนายอัษฎา พลอยโสภณ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทร 0 2244 5503
นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้ง
นางสาวอำภาพร นามเสนา ดูน้อยลง