ตลาดนัดจิตวิทยา

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์และทุกท่านที่สนใจ เข้าร่วมงาน “ตลาดนัดจิตวิทยา”

โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 2 หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ในวันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.00 เป็นต้นไป ณ ลาน Activity Learning Space Center ชั้น 1 ฝั่ง U-Store “ตลาดนัดจิตวิทยา”

เป็นกิจกรรมในรายวิชาจิตวิทยาการตลาดและผู้บริโภค โดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้มีการประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางจิตวิทยา

การวางแผนการทำงาน การมีภาวะผู้นำและการทำงานเป็นทีม มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถนำความรู้ ประสบการณ์

ทักษะที่ได้มาเพิ่มประสิทธิภาพทางการศึกษาและการทำงานในอนาคต ภายในงานมีอาหารและสินค้ามากมาย ขอเชิญชวนทุกท่านมาให้กำลังใจและอุดหนุนสินค้าของนักศึกษากันเยอะๆ นะครับ