ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ HUSO to the Academic and Career Advancement กิจกรรมที่ 2

วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

โดยมี ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ เป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “Click บุคลิกพิชิตใจ” และ คุณกาญจนา สุวรรณโณ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ ” การเขียนเรซูเม่ จบใหม ยังไงให้ได้งาน “

Join Zoom Meeting
https://dusit-ac-th.zoom.us/j/96024760945?pwd=eWQyaCtHYWlmR3g3TlloOUdmUlZ0UT09

Meeting ID: 960 2476 0945
Passcode: sdu