ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก

ฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ และถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ และสมทบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาสัยสวนดุสิตที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์