สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างสุข Welcome Freshman

Writing Cafe EP.6 สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างสุข Welcome Freshman!

โดย ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว นำเสนอหลักคิดในการสื่อสาร ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวัน การเรียน และในการทำงาน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ เพื่อก้าวสู่โลกใบใหม่ด้วยความมั่นใจ เติบโตและมีความสุขกับการเรียนรู้ชีวิต