เสวนาวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญคณาจารย์และบุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
เสวนาวิชาการทางมนุษย์สังคม ปีการศึกษา 2565 ครั้งที่ 2
หัวข้อ “จิตวิทยาการจัดการชั้นเรียน และจิตวิทยาการให้คำปรึกษาสำหรับนักศึกษาในสถานการณ์ Post – Covid-19”
วันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 10.00-12.00 ผ่านระบบ ZOOM
Join Zoom Meeting
https://dusit-ac-th.zoom.us/j/97532753515?pwd=T3djSnZ6Z0RyWDFDTjRIbjJJRSs4Zz09

Meeting ID: 975 3275 3515
Passcode: sdu