โครงการ “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมกับ ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ “เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมจีนเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2566”

ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2566 เวลา 10.00 – 14.00 น. ณ ลานกิจกรรมหน้าคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ อาคาร 1

มีกิจกรรมมากมายให้ร่วมสนุก อาทิเช่น

กิจกรรม ซุ้มสาธิตศิลปะการชงชา 中国茶

กิจกรรม ซุ้มสัมผัสการแต่งกายของชาวจีน 汉服

กิจกรรม ซุ้มให้ความรู้และสอนตัดกระดาษจีน中国剪纸

กิจกรรม ซุ้มสอยดาว ทำนายดวง ปี 2566 พร้อมทั้งร่วมสัมผัสรสชาติอาหารจีน

**ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่านแต่งกายด้วยชุดในรูปแบบจีน**