เรวัต

5 May 2022

ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ HUSO to the Academic and Career Advancement กิจกรรมที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมี ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ เป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “Click บุคลิกพิชิตใจ” และ คุณกาญจนา สุวรรณโณ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ ” การเขียนเรซูเม่ จบใหม ยังไงให้ได้งาน “ Join Zoom Meetinghttps://dusit-ac-th.zoom.us/j/96024760945?pwd=eWQyaCtHYWlmR3g3TlloOUdmUlZ0UT09 Meeting ID: 960 2476 0945Passcode: sdu

เรวัต

27 Apr 2022

โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 ท่องแหลมมาลายูเลาะดูหมู่เกาะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 ท่องแหลมมาลายูเลาะดูหมู่เกาะ วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม https://forms.gle/RM4FapFx1orMcBHp9 Join Zoom Meeting https://dusit-ac-th.zoom.us/j/99255173998?pwd=d0FJaGR5UWJaUXlqRXU4SVZlRnM2dz09 Meeting ID: 992 5517 3998Passcode: sdu

เรวัต

22 Apr 2022

Open House คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และส้งคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอเชิญนักเรียน นักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมงาน Open Houseวันที่ 24 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 11.30 น. ผู้สนใจจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมและกิจกรรมที่น่าสนใจ เกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆของทางคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แก่ หลักสูตรภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาจีนเพื่องานบริการ หลักสูตรภาษาและการสื่อสาร หลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ โดยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ผ่าน Join Zoom Meeting https://dusit-ac-th.zoom.us/j/95340355219… Meeting ID: 953 4035 5219 Passcode: sdu

เรวัต

22 Apr 2022

การเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคโควิด 19

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา “การเตรียมความพร้อมหลังจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในยุคโควิด 19”ที่จะพาทุกคนได้เรียนรู้ว่าหลังจากเรียนจบใหม่ในยุคโควิด 19 ควรเตรียมตัวหรือต้องทำอย่างไรบ้างเพื่อให้พร้อมเข้าสู่วัยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และถ้าหากไม่มีประสบการณ์การทำงานเลยจะส่งผลอย่างไร และความท้าทายที่จะต้องเจอในวัยทำงานมีอะไรบ้าง เราควรปรับตัวอย่างไรให้เข้าสถานการณ์การทำงานในยุคโควิด 19โดยท่านวิทยากร-นายพรเทพ ทับแก่น ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง Sale engineer บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน) และ Content Creator -นายกิจณพัฒน์ โชติกายวงศ์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เมเจอร์ พร็อพ เพอร์ตี้ เซอร์วิส จำกัดวันจันทร์ ที่ 25 เมษายน 2565เวลา 09.00 – 12.00 น.ณ โปรแกรม Microsoft teams รหัสเข้าร่วม w9soj34ผู้ประสานงาน ชนากานต์ พวงระย้าเบอร์ติดต่อ 065-416-4484

เรวัต

12 Apr 2022

เรวัต

17 Mar 2022

โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 4 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 1 เพลินพิศพินิจศิลปวัฒนธรรม​ : อาเซียน​ Unity in​ Diversity

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 4 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 1 เพลินพิศพินิจศิลปวัฒนธรรม​ : อาเซียน​ Unity in​ Diversity วันที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการhttps://forms.gle/iBeVo77FDuZWD9f78

เรวัต

14 Mar 2022

เรวัต

1 Feb 2022
1 2 5