อธิการบดีมอบนโยบายการดำเนินงานและการพัฒนาให้กับบุคลากรในระดับคณะ

อธิการบดีมอบนโยบายให้กับบุคลากร ระดับคณะคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 10.00 – 11.30 น.ณ ศาลาชื่นอารมณ์ และผ่านทางออนไลน์ ZOOM

admin

7 Sep 2021

สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างสุข Welcome Freshman

Writing Cafe EP.6 สื่อสาร สร้างสรรค์ สร้างสุข Welcome Freshman! โดย ผศ.ดร.สิริมา เชียงเชาว์ไว นำเสนอหลักคิดในการสื่อสาร ใช้ได้กับทุกสถานการณ์ทั้งในชีวิตประจำวัน การเรียน และในการทำงาน เหมาะสำหรับนักเรียน นักศึกษา ที่เข้าศึกษาในสถาบันการศึกษาแห่งใหม่ เพื่อก้าวสู่โลกใบใหม่ด้วยความมั่นใจ เติบโตและมีความสุขกับการเรียนรู้ชีวิต

admin

15 Jul 2021
1 2