เรวัต

20 May 2022

88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

88 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิตให้โอกาสการศึกษา สร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพราะการให้ที่ไม่สิ้นสุด คือการให้โอกาสทางการศึกษาเพื่อสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และผู้มีจิตศรัทธาให้โอกาสทางการศึกษา โดยร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักศึกษามหาวิทยาลัยสวนดุสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ร่วมบริจาคได้ที่ ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต (ทุน)ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 131-085162-9(เงินบริจาคสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของยอดบริจาค) ส่งหลักฐานการโอนเงินบริจาคและส่งรายละเอียด (ชื่อ-นามสกุล/เลขประจำตัวประชาชน/หมายเลขโทรศัพท์)เพื่อขอใบเสร็จรับเงินได้ที่ https://lin.ee/yII6mtJ สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองประชาสัมพันธ์ โทร 0 2244 5555 , 0 2244 5100-5 , 09 9624 5556

เรวัต

17 May 2022

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข เข้ารับพระราชทานรางวัล

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัมพร ศรีประเสริฐสุข อาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ เนื่องในโอกาสเข้ารับพระราชทานรางวัลการประกวดแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กประจำพุทธศักราช ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “สังฆัง สรณัง คัจฉามิ” ที่มา : https://siamrath.co.th/n/348232 ที่มา : https://www.dailynews.co.th/news/1048859/

เรวัต

17 May 2022

เรวัต

5 May 2022

ขอแสดงความยินดีแก่รศ.ดร.ยุทธพงษ์ ลีลากิจไพศาล คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ประเภทบุคคล ปี พ.ศ. ๒๕๖๔จากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

เรวัต

5 May 2022

ปัจฉิมนิเทศ คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรม ปัจฉิมนิเทศ ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภายใต้โครงการ มนุษยศาสตร์สู่ความก้าวหน้าทางวิชาการและวิชาชีพ HUSO to the Academic and Career Advancement กิจกรรมที่ 2 วันที่ 9 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยมี ผศ.พิษฐา พงษ์ประดิษฐ เป็นวิทยากร บรรยายในห้วข้อ “Click บุคลิกพิชิตใจ” และ คุณกาญจนา สุวรรณโณ เป็นวิทยากร บรรยายหัวข้อ ” การเขียนเรซูเม่ จบใหม ยังไงให้ได้งาน “ Join Zoom Meetinghttps://dusit-ac-th.zoom.us/j/96024760945?pwd=eWQyaCtHYWlmR3g3TlloOUdmUlZ0UT09 Meeting ID: 960 2476 0945Passcode: sdu

เรวัต

27 Apr 2022

โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 ท่องแหลมมาลายูเลาะดูหมู่เกาะ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 ท่องแหลมมาลายูเลาะดูหมู่เกาะ วันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร ลงทะเบียนร่วมกิจกรรม https://forms.gle/RM4FapFx1orMcBHp9 Join Zoom Meeting https://dusit-ac-th.zoom.us/j/99255173998?pwd=d0FJaGR5UWJaUXlqRXU4SVZlRnM2dz09 Meeting ID: 992 5517 3998Passcode: sdu

เรวัต

22 Apr 2022
1 2 6