คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

งานมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.สมโภชน์ พนาวาส และ ผศ.นีรู ชูสัตย์สกุล

ขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมงานมุทิตาจิตแด่ ผศ.ดร.สมโภชน์…

Suan Dusit Smart Camp เปิดรับสมัครน้องๆ ป.1 – ป.6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็ก ด่วน !!! รับเพียง 60 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5372, 0-2244-5810, 095-469-2289, 098-993-6638,087-165-0323 โดยความร่…

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกท่านในความสำเร็จ ขอให้บัณฑิตทุกท่านได้พบความสุข และความสำเร็จสำหรับเส้นทางชีวิตในอนาคต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ข่าวกิจกรรม

แหล่งงาน