คุณค่าของมนุษย์อยู่ที่การพัฒนาตนและสังคม อย่างต่อเนื่องบนพื้นฐานของคุณธรรมและจริยธรรม

กิจกรรมเด่น

กิจกรรม “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักกิจการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ภาษาเพื่อการสื่…

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2567

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ สถาบันขงจื่อมหาวิทยาลัยสวนดุสิต สุพรรณบุรี จัดงานเทศกาลตรุษจีน ประจำปี 2…

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Idea To Practices คิดนอกห้องเรียน”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “Idea To Practices คิดนอกห้องเรียน” โ…

จัดกิจกรรม “ภาษาเพื่อการสื่อสาร” จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้แก่บุคลากรของสำนักกิจการพิเศษ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสำนักกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดกิจกรรม “ภาษาเพื่อการสื่…

โครงการพลาสติกแบงก์ ” Plastic Bank “

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ เข้าร่วม โครงการพลาสติกแบงก์ ” Plastic Bank ” จัดโดย ศูนย์สิ่งแวดล้อม คณ…

มอบทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ พนาวาส อาจารย์ประจำหลักสูตรภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้รับทุนการศึกษาจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมโภชน์ …

พิธีไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ข่าวกิจกรรม

หลักสูตรอบรม