Suan Dusit Smart Camp เปิดรับสมัครน้องๆ ป.1 – ป.6 ร่วมกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ชีวิตสำหรับเด็ก ด่วน !!! รับเพียง 60 ท่านเท่านั้น เปิดรับสมัครแล้ว วันนี้ – 30 กันยายน 2565

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-2244-5372, 0-2244-5810, 095-469-2289, 098-993-6638,087-165-0323

โดยความร่วมมือของ โครงการศูนย์บริหารกายเพื่อสุขภาพ สำนักกิจการพิเศษ โครงการสอนดนตรีบุคคลภายนอก คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.สวนดุสิต