มุมความรู้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี…

ประชุมหลักเกณ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 2

ประชุมหลักเกณ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์    ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นทั้ง 3…

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 ก่อนอ่านแนะนำให้ทานอาหารมาให้อิ่ม ไม่เช่นนั้นสารภาษาฉบับนี้อาจทำให้ท่านผู้อ่านหิวมาก ถึงมากที่สุด ไม่เชื่อก็ลองดู…          

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ทีมงานสารภาษาต่างประเทศได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับเทศกาลแห่งความหวานจากประเทศต่างๆไว้ จะหวานมากหวานน้อยแค่ไหน ไปอ่านกันเลย….