มุมความรู้

ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ได้มอบหมายรองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานประกันคุณภาพ วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมคณบดี…

ประชุมหลักเกณ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 2

ประชุมหลักเกณ์การคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติระดับปริญญาตรี รอบที่ 2 โควตา    คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบรองศาสตราจารย์    ดร.ยุทธพงษ์  ลีลากิจไพศาล รองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานการประชุมดำเนินการจัดประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับสมัครนักศึกษาภาคปกติ รอบที่ 2 โควตา และแนวทางการประชาสัมพันธ์เพื่อให้เข้าถึงนักศึกษาได้มากขึ้นทั้ง 3…

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 3 เดือนมีนาคม 2561 ก่อนอ่านแนะนำให้ทานอาหารมาให้อิ่ม ไม่เช่นนั้นสารภาษาฉบับนี้อาจทำให้ท่านผู้อ่านหิวมาก ถึงมากที่สุด ไม่เชื่อก็ลองดู…          

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ทีมงานสารภาษาต่างประเทศได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับเทศกาลแห่งความหวานจากประเทศต่างๆไว้ จะหวานมากหวานน้อยแค่ไหน ไปอ่านกันเลย….

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 ต้อนรับปี 2561 พร้อมกับการนำสิ่งดี สิ่งใหม่เพื่อผู้อ่าน โดยเพิ่มสาระความรู้ในภาษาเกาหลี เปิดตัวในปีใหม่นี้ ด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับวันเด็กจากนานาประเทศ ทั้งด้านกิจกรรม  การละเล่น อาหารทั้งคาวหวาน รวมถึงเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับวันเด็ก วันนี้ คณะทำงานสารภาษาต่างประเทศขอเปิดประตูสู่โลกวัยเด็กให้ท่านผู้อ่านท่องเทศกาลวันเด็กจากประเทศต่างๆ Let’s go!      

สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2560

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนธันวาคม 2560 เราเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และโบกมือลาปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ คณะผู้จัดทำจึงอยากนำเสนอ กิจกรรม และวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น โดยในแต่ละประเทศนั้นได้ให้ความสำคัญกับวันสิ้นปีเก่า และวันต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็น “วัฒนธรรม”…