มุมตลาดงาน

โครงการความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

            คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์กำหนดจัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกปฏิบัติงานและการอาชีพระหว่างคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ กับบริษัท คิง เพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ในวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุมลิขิต 1 โรงแรมสวนดุสิตเพลส…