รางวัล/ผลงาน

คณบดีคณะมนุษย์ฯ มอบเกียรติบัตรแก่นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร นักศึกษาจิตอาสา

วันที่ 7 ตุลาคม 2563  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว ใจงาม คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบเกียรติบัตรและของที่ระลึกแก่ นางสาวสุธานาถ ศรีเพ็ชร (น้องมุก) นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาและการสื่อสาร คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์  ซึ่งเป็นเยาวชนที่มีจิตอาสาช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ในเหตุการณ์ที่ได้ช่วยโบกรถฉุกเฉินผ่าน ขณะที่รถกำลังติดหนักบนเส้นถนนจรัญสนิทวงศ์ เมื่อวันที่6…