สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ 2561 ต้อนรับเดือนแห่งความรัก ทีมงานสารภาษาต่างประเทศได้รวบรวมสาระความรู้เกี่ยวกับเทศกาลแห่งความหวานจากประเทศต่างๆไว้ จะหวานมากหวานน้อยแค่ไหน ไปอ่านกันเลย….