ประชาสัมพันธ์นักศึกษาสอบ Pre-Test TOEIC วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 และวันศุกร์ที่ 25  มกราคม 2562
เริ่มขายหนังสือและลงทะเบียน เวลา 12.30 น. เริ่มสอบ เวลา 13.00 น.
ณ อาคารบัณฑิตวิทยาลัย (ถนนสุโขทัย)
สิ่งที่ต้องเตรียมมา
ดินสอ 2B และยางลบ
ปากกา
บัตรนักศึกษา หรือบัตรประชาชน
ค่าหนังสือ (นศ.รหัส 60 ราคา 500 บาท) (นศ.รหัส 59 ราคา 520 บาท)

ตรวจสอบรายชื่อและตอนเรียน คลิกที่นี่