นักศึกษาสามารถตรวจผลสอบ TOEIC PRE TEST 2/2562 ตามไฟล์แนบ

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลดผลคะแนน

หมายเหตุ คะแนนที่ปรากฎเป็นคะแนนดิบ ยังไม่ได้ปรับเป็นคะแนนโทอิคเต็ม 990 นักศึกษาสามารถเปรียบเทียบคะแนนตามรูปภาพด้านล่างนี้