ผลสำรวจ Online – Onsite

ข้อมูลสรุปภาพรวมการจัดการเรียนการสอนรูปแบบ Online และ รูปแบบ Onsite ของหลักสูตร สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด