มุมความรู้

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 ต้อนรับปี 2561 พร้อมกับการนำสิ่งดี สิ่งใหม่เพื่อผู้อ่าน โดยเพิ่มสาระความรู้ในภาษาเกาหลี เปิดตัวในปีใหม่นี้ ด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับวันเด็กจากนานาประเทศ ทั้งด้านกิจกรรม  การละเล่น อาหารทั้งคาวหวาน รวมถึงเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับวันเด็ก วันนี้ คณะทำงานสารภาษาต่างประเทศขอเปิดประตูสู่โลกวัยเด็กให้ท่านผู้อ่านท่องเทศกาลวันเด็กจากประเทศต่างๆ Let’s go!      

สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 4 เดือนธันวาคม 2560

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนธันวาคม 2560 เราเตรียมตัวต้อนรับปีใหม่ที่กำลังจะมาถึง และโบกมือลาปีเก่าที่กำลังจะผ่านพ้นไป ในช่วงเวลานี้เป็นช่วงแห่งการเฉลิมฉลองสำหรับคนทั่วโลกเลยก็ว่าได้ คณะผู้จัดทำจึงอยากนำเสนอ กิจกรรม และวันสำคัญของประเทศสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส จีน และญี่ปุ่น โดยในแต่ละประเทศนั้นได้ให้ความสำคัญกับวันสิ้นปีเก่า และวันต้อนรับปีใหม่ รวมถึงการจารีตประเพณีที่ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนเป็น “วัฒนธรรม”…

สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 60

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งนี้ ทางทีมงาน เพิ่มเติมความรู้ที่น่าสนใจของภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น และประเด็นที่นำมาพูดถึงสำหรับเดือนนี้ คือ “วันชาติ” แต่ละประเทศนั้นมีวันชาติที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นมา ทีมงานหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ และเพลิดเพลินไปกับการท่องโลก…

สารภาษาและวัฒนธรรม ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน พศ.2560

Bonjour! Konnichiwa! Nihao! สารภาษาและวัฒนธรรม: จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส ปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เดือนกันยายน พศ.2560 จัดทำโดย ทีมงานอาจารย์สารภาษาต่่างประเทศ: จีน ญี่ปุ่น อังกฤษ ฝรั่งเศส…