หน้าแรก
เกี่ยวกับสภาคณบดี
รายนามสมาชิก
วารสาร
รายงานการประชุม
ถาม-ตอบ
ติดต่อเรา
Links
คณะมนุษยศาสตร์ มศว.
คณะศิลปศาสตร์ ABAC
สาขาวิชาศิลปศาสตร์ มสธ.
คณะศิลปศาสตร์ ม.เกริก
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ทักษิณ
คณะศิลปศาสตร์ ม.แม่โจ้
คณะมนุษยศาสตร์ ม.รามคำแหง
คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี
คณะศิลปศาสตร์ ม.เซนต์หลุยส์
คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ สจพ.
คณะศิลปศาสตร์ฯ มรภ.ชัยภูมิ
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.อยุธยา
คณะมนุษยศาสตร์ มรภ.มหาสารคาม
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.ลำปาง
คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สวนดุสิต
หน้าแรก เว็บบอร์ด ติดต่อเรา

รายงานการประชุมสภาคณบดีมนุษศาสตร์แห่งประเทศไทย
ครั้งที่ 1/2550 วันศุกร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้อง Conference 3 อาคารสำนักวิทยบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

 

รายงานการประชุมสภาคณบดีมนุษศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่มย่อย)
ครั้งที่ 2/2550 วันจันทร์ที่ 8 ตุลาคม 2550
ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารราชัยวิถี วิทยาลัยเซนต์หลุยส์


รายงานการประชุมสภาคณบดีมนุษศาสตร์แห่งประเทศไทย (กลุ่มย่อย)
ครั้งที่ 1/2550 วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2550
ณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ วิทยาเขตบางนา

 

     
หากต้องการประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับสภาฯ ติดต่อ ผศ.ปริศนา มัชฌิมา อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ราชภัฏสวนดุสิต prisana_mut@dusit.ac.th