เรวัต

14 Jun 2022

โครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 “ท่องแหลมมลายูเลาะดูหมู่เกาะ”

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ โรงเรียนท่องเที่ยวและการบริการ จัดโครงการ มนุษย์ท่องเที่ยว กิจกรรมที่ 5 ในหัวข้อ เที่ยวอาเซียนกับเราสองคน ตอนที่ 2 “ท่องแหลมมลายูเลาะดูหมู่เกาะ” วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เวลา 14.00-15.00 น. โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดวงกมล อัศวมาศ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ผศ.ดร.สาระ มีผลกิจ โรงเรียนการท่องเที่ยวและบริการ เป็นวิทยากร

เรวัต

9 Jun 2022

จิบกาแฟ แล “Go Pro…”

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565เวลา 09.30 – 11.30 น. ช่องทางการอบรมOnline : เข้าร่วมออนไลน์ ผ่านโปรแกรม Zoom**(จัดส่งลิงค์ และรหัสเข้าร่วมทางอีเมล)**On-site : อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัยชั้น 5 รับวุฒิบัตรเพียง…200 บาทลงทะเบียนhttps://forms.gle/qE8cb6zP4AaJV1Dv5 ***โอนเงินเข้าร่วมเสวนา ผ่านบัญชี ธนาคารกรุงเทพเลขบัญชี 079-7-19288-7ชื่อบัญชี นางวีณัฐ สกุลหอมและ น.ส.นิศารัตน์ อิสระมโนรสและนายอัษฎา พลอยโสภณ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 0 2244 5503นายณัฐพงษ์ แซ่ตั้งนางสาวอำภาพร นามเสนา ดูน้อยลง

เรวัต

9 Jun 2022
1 2 14