สาร 4 ภาษา ฉบับที่ 3 เดือนพฤศจิกายน 60

Presentation1

สาร 4 ภาษา ประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 ครั้งนี้ ทางทีมงาน เพิ่มเติมความรู้ที่น่าสนใจของภาษาอังกฤษ เพื่อให้ผู้อ่านมีความรู้ ความเข้าใจได้อย่างครบถ้วนมากยิ่งขึ้น

และประเด็นที่นำมาพูดถึงสำหรับเดือนนี้ คือ “วันชาติ”

แต่ละประเทศนั้นมีวันชาติที่ต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ ประเพณีวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์ และความเป็นมา

ทีมงานหวังว่าผู้อ่านจะได้รับความรู้ และเพลิดเพลินไปกับการท่องโลก 4 ภาษากับเรานะคะ

 

 

Blog Attachment

Leave us a Comment