สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 เดือนมกราคม 2561

Presentation1

สารภาษาต่างประเทศ ฉบับที่ 1 ต้อนรับปี 2561 พร้อมกับการนำสิ่งดี สิ่งใหม่เพื่อผู้อ่าน โดยเพิ่มสาระความรู้ในภาษาเกาหลี

เปิดตัวในปีใหม่นี้ ด้วยสาระความรู้เกี่ยวกับวันเด็กจากนานาประเทศ ทั้งด้านกิจกรรม  การละเล่น อาหารทั้งคาวหวาน รวมถึงเทศกาลที่เกี่ยวเนื่องกับวันเด็ก

วันนี้ คณะทำงานสารภาษาต่างประเทศขอเปิดประตูสู่โลกวัยเด็กให้ท่านผู้อ่านท่องเทศกาลวันเด็กจากประเทศต่างๆ Let’s go!

 

   

Blog Attachment