คณะมนุษย์ฯ เข้าอวยพรวันคล้ายวันเกิดท่านอธิการบดี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

IMG_1069

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าพบ รองศาสตราจารย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เพื่ออวยพรเนื่องในวันคล้ายวันเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา

Blog Attachment

Leave us a Comment