วันไหว้ครู คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจำปี 2561

IMG_2860

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ฉัตรแก้ว เภาวิเศษ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นประธานในกิจกรรม “น้อมจิตวันทา บูชาพระคุณครู” ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ ความกตัญญู กตเวทีต่อครู อาจารย์ เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2561 ณ อาคารรักตะกนิษฐ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต

กิจกรรมนี้มีพิธีมอบประกาศณียบัตรให้กับนักศึกษาเรียนดี กิจกรรมดี และมีศีลธรรม พร้อมกับมีการจัดประกวดพานไหว้ครูชนิดสวยงาม โดยรางวัลชนะเลิศ คือพานไหว้ครูหลักสูตรภาษาจีน

 

Blog Attachment

Leave us a Comment