การพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561

ตรวจข้อสอบปลายภาค16_๑๘๑๐๒๖_0009

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 13.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Blog Attachment

Leave us a Comment