การประชุมตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 1/2562 (ระบบ AEC)

ตรวจข้อสอบปลายภาค_191021_0008

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบคุณภาพแบบทดสอบปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2/2561 (ระบบ AEC)ในวันพฤหัสบดี ที่ 15 ตุลาคม 2562 เวลา 9.30 -16.00 น.ณ ห้องประชุม 1208/1

Blog Attachment

Leave us a Comment